o firmie…

Pomiary geodezyjne realizacyjne

 • Pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków
 • Pomiary pionowości obiektów
 • Pomiary powierzchni budynku
 • Pomiary powierzchni działki
 • Tyczenie obiektów budowlanych
 • Tyczenie tras
 • Tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • Wyznaczanie punktów głównych

Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

 • Podział geodezyjny budynku
 • Podziały nieruchomości
 • Połączenia działek
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Wyznaczanie, wznowienie punktów granicznych działki
 • Ustalenie i okazanie granic działki

Redakcja map

 • Aktualizacja map do celów projektowych
 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • Opracowania numeryczne

Pomiary powykonawcze inwentaryzacyjne

 • Inwentaryzacja obiektów budowlanych
 • Inwentaryzacja działki
 • Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Obsługa inwestycji

 • Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego
 • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 • Przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej
 • Tyczenie obiektów

Usługi doradcze

 • Pomoc w zakupie nieruchomości
 • Pomoc w sprzedaży nieruchomości

Zapraszamy do współpracy

Wiedza naszych geodetów zdobywana przez ponad 25 lat pracy w branży  jest w całości do Państwa dyspozycji. Wszelkiego typu doradztwo, pomiary, obliczenia, projekty realizowane są z indywidualnym podejściem do Klienta.Ceny za usługi ustalane są z każdym Klientem indywidualnie. Z uwagi na to, iż każde zlecenie jest inne, cena jest zależna od czynników charakteryzujących konkretną pracę geodezyjną.