Close

Budowa Hali Firma Poprawa -Strefa ekonomiczna Rojów ul.Hetmańska

Zakres prac

  • Wykonanie pomiarów sytuacujno-wysokościowych na potrzeby sporządzenia mapy dla celów projektowych
  • Wytyczenie obrysu hali pod ściągnięcie warstwy humusu
  • Wytyczenie głównych osi konstrukcyjnych hali na łaty
  • Założenie reperu budowy
  • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu oraz innych budowli związanych z inwestycją.
  • Oznaczenie osi konstrukcyjnych hali na stopach fundamentowych
  • Ustawienie kotew pod słupy konstrukcji stalowej
  • Wykonanie mapy z  inwentaryzacji powykonawczej na potrzeby oddania obiektu do użytkowania

Galeria zdjęć