Close

Pomiary w okresie zimowym

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Galeria zdjęć

Zakres prac

Sub Heading
  • Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych metodą RTK GPS instrumentem Trimble R8
  • Opracowanie wyników pomiaru i sporządzenie mapy dla celów projektowych
  • Wytyczenie stanowisk pod wzmocnienie gruntu metodą palowania