Close

Budowa hal Adams Group w Ligocie

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji w Ligocie

  • wytyczenie obrysu hal
  • założenie dwóch reperów w terenie
  • naniesienie osi konstrukcyjnych hal, portierni
  •  naniesienie osi konstrukcyjnych na wykonanych stopach fundamentowych pod słupy
  • sprawdzenie pionowości słupów
  • naniesienie w terenie instalacji sanitarnych wraz ze zbiornikiem wód deszczowych oraz instalacji elektrycznych
  • obsługa geodezyjna przy robotach  drogowych 
  • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
  • tyczenie ogrodzenia