Close

Budowa Hali mroźnej wysokiego składowania Firma AMI Mikstat

Zakres prac

  • Wytyczenie głównych osi hali na łaty fundamentowe
  • Założenie reperu budowy
  • Tyczenie osi na ścianach fundamentowych
  • Pomiar kontrolny usytuowania kotew słupów konstrukcji stalowej
  • Pomiar kontrolny pionowości słupów konstrukcji stalowej
  • Wykonanie mapy z inwentaryzacji powykonawczej

Galeria zdjęć