Close

Sprawdzenie stanu technicznego osnowy geodezyjnej

Sprawdzenie stanu technicznego osnowy geodezyjnej III klasy przed przystąpieniem do realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 444.

Galeria zdjęć

Zakres prac

Sub Heading
  • sprawdzenie stanu technicznego osnowy szczegółowej III klasy i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem na czas przebudowy drogi wojewódzkiej 444
  • odszukanie znaków metodą GPS z wykonaniem pomiaru kontrolnego
  • zabezpieczenie znaku geodezyjnego poprzez pomalowanie znaku farbą oraz wbicie palika drewnianego.

Zakres prac