Close

Obsługa geodezyjna budowy obwodnicy dla miasta Grabów nad Prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449

Zakres prac

  • Założenie osnowy realizacyjnej
  • Założenie reperów roboczych
  • Wytyczenie osi drogi oraz punktów głównych
  • Bieżąca obsługa przy budowaniu nasypów i układaniu warstw konstrukcyjnych drogi
  • Tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu związanych z budową drogi
  • Wykonanie obmiarów kontrolnych podczas budowy
  • Wykonanie mapy z inwentaryzacji powykonawczej

Galeria zdjęć