Close

Inwentaryzacja instalacji podziemnej CO -budowa kotłowni na terenie Firmy AMI

Zakres prac

  • Wytyczenie fundamentów budynku kotłowni na łaty fundamentowe
  • Wytyczenie przebiegu rur centralnego ogrzewania pomiędzy kotłownią, a istniejącymi budynkami.
  • Inwentaryzacja przebiegu rur w wykopie przed zasypaniem
  • Sporządzenie mapy z inwentaryzacji powykonawczej na potrzeby uzyskania zgody na użytkowanie.

Galeria zdjęć