Close

Pomiary RTK GPS na wzgórzu Bełczyna 278 n.p.m.

Pomiar kontrolny osnowy geodezyjnej na wzgórzu Bałczyna

Galeria zdjęć

Zakres prac

Sub Heading
  • Wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego metodą RTK GPS instrumentem Trimble R8 pkt osnowy szczegółowej II klasy