Close

Obsługa geodezyjna przebudowy linii kolejowej 272 na odcinku Ostrzeszów-Kluczbork

Zakres prac

  • Założenie osnowy realizacyjnej
  • Założenie reperów roboczych
  • Wytyczenie osi torów w płaszczyznach xyz
  • Bieżąca obsługa przy budowie torowiska i układaniu warstw konstrukcyjnych
  • Tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu związanych z budową torowiska
  • Wykonanie obmiarów kontrolnych podczas budowy
  • Wykonanie mapy z inwentaryzacji powykonawczej

Galeria zdjęć